• زبان :انگلیسی کیفیت :HDTV
  • مدت زمان :47دقیقه محصول :AMC (USA)
  • کارگردان :Phil Abraham , Michael Uppendahl , Jennifer Getzinger , Matthew Weiner , Scott Hornbacher نویسنده :Matthew Weiner , Jonathan Igla , Kater Gordon , André Jacquemetton
  • امتیاز IMDB :8.6 رده سنی :مشخص نشده !
  • ستارگان :Jon Hamm , Elisabeth Moss , Vincent Kartheiser
  • Fa
  • En
سریال حواشی زندگی فردی به نام دان دریپر رئیس بخش طراحی شرکت تبلیغاتی استرلینگ کوپر می باشد. او دارای شغل و همکارانی خوب است ، ولی با جلو رفتن داستان زندگی این فرد دچار تغییراتی می شود و در این بین همیشه سایه گذشته نامعلوم و گاها مرموز این فرد موفق نیز نمود پیدا می کند
The serial is the personal life line of Don Wayne, head of the design department of the Sterling Cooper Advertising Company. She has good jobs and good collaborators, but with the advent of the story, the person's life changes, and there is always a shadow of the unknown and sometimes mysterious past of this successful person.

دانلود Mad Men

فصل 1 تا 7 کامل

برنده 5 جایزه گلدن گلوب و کاندیدای 8 جایزه دیگر

جزء 250 سریال برتر IMDb با رتبه 120

دانلود رایگان سریال Mad Men با لینک مستقیم

در صورتی که هنگام دانلود با خطا مواجه شدید لینک دانلود آن فایل را از سایت کپی کرده و در برنامه دانلود منیجر خود جایگزین نمایید

لینک‌های دانلود فصل اول تا هفتم


فصل اول

MadMen: season 1 – episode 1 480p – Size: 165.08MB

MadMen: season 1 – episode 1 720p – Size: 279.46MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 2 480p – Size: 164.14MB

MadMen: season 1 – episode 2 720p – Size: 238.90MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 3 480p – Size: 164.66MB

MadMen: season 1 – episode 3 720p – Size: 238.82MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 4 480p – Size: 163.00MB

MadMen: season 1 – episode 4 720p – Size: 200.93MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 5 480p – Size: 163.64MB

MadMen: season 1 – episode 5 720p – Size: 188.84MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 6 480p – Size: 164.48MB

MadMen: season 1 – episode 6 720p – Size: 196.72MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 7 480p – Size: 164.78MB

MadMen: season 1 – episode 7 720p – Size: 221.63MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 8 480p – Size: 163.22MB

MadMen: season 1 – episode 8 720p – Size: 225.25MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 9 480p – Size: 164.16MB

MadMen: season 1 – episode 9 720p – Size: 218.23MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 10 480p – Size: 164.96MB

MadMen: season 1 – episode 10 720p – Size: 177.74MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 11 480p – Size: 165.03MB

MadMen: season 1 – episode 11 720p – Size: 204.65MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 12 480p – Size: 164.51MB

MadMen: season 1 – episode 12 720p – Size: 221.43MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 1 – episode 13 480p – Size: 164.11MB

MadMen: season 1 – episode 13 720p – Size: 168.41MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

فصل دوم

MadMen: season 2 – episode 1 480p – Size: 163.29MB

MadMen: season 2 – episode 1 720p – Size: 210.79MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 2 480p – Size: 155.08MB

MadMen: season 2 – episode 2 720p – Size: 184.73MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 3 480p – Size: 164.20MB

MadMen: season 2 – episode 3 720p – Size: 209.64MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 MadMen: season 2 – episode 4 480p – Size: 162.65MB

MadMen: season 2 – episode 4 720p – Size: 206.29MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 5 480p – Size: 165.25MB

MadMen: season 2 – episode 5 720p – Size: 175.09MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 6 480p – Size: 147.14MB

MadMen: season 2 – episode 6 720p – Size: 237.05MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 7 480p – Size: 164.81MB

MadMen: season 2 – episode 7 720p – Size: 260.66MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 8 480p – Size: 164.34MB

MadMen: season 2 – episode 8 720p – Size: 189.92MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 9 480p – Size: 164.47MB

MadMen: season 2 – episode 9 720p – Size: 230.56MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 10 480p – Size: 166.03MB

MadMen: season 2 – episode 10 720p – Size: 206.54MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 11 480p – Size: 164.90MB

MadMen: season 2 – episode 11 720p – Size: 226.37MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 12 480p – Size: 164.30MB

MadMen: season 2 – episode 12 720p – Size: 229.86MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 2 – episode 13 480p – Size: 164.91MB

MadMen: season 2 – episode 13 720p – Size: 176.47MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

فصل سوم

 MadMen: season 3 – episode 1 480p – Size: 162.97MB

MadMen: season 3 – episode 1 720p – Size: 220.92MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 2 480p – Size: 162.71MB

MadMen: season 3 – episode 2 720p – Size: 216.62MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 3 480p – Size: 162.72MB

MadMen: season 3 – episode 3 720p – Size: 261.60MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 4 480p – Size: 162.27MB

MadMen: season 3 – episode 4 720p – Size: 203.11MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 5 480p – Size: 162.97MB

MadMen: season 3 – episode 5 720p – Size: 197.83MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 6 480p – Size: 163.06MB

MadMen: season 3 – episode 6 720p – Size: 236.09MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 7 480p – Size: 163.20MB

MadMen: season 3 – episode 7 720p – Size: 230.98MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 8 480p – Size: 165.99MB

MadMen: season 3 – episode 8 720p – Size: 196.21MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 9 480p – Size: 162.47MB

MadMen: season 3 – episode 9 720p – Size: 186.96MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 10 480p – Size: 163.29MB

MadMen: season 3 – episode 10 720p – Size: 198.03MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 11 480p – Size: 162.83MB

MadMen: season 3 – episode 11 720p – Size: 172.22MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 12 480p – Size: 164.22MB

MadMen: season 3 – episode 12 720p – Size: 214.37MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 3 – episode 13 480p – Size: 163.57MB

MadMen: season 3 – episode 13 720p – Size: 201.74MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

فصل چهارم

MadMen: season 4 – episode 1 480p – Size: 172.97MB

MadMen: season 4 – episode 1 720p – Size: 194.48MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 MadMen: season 4 – episode 2 480p – Size: 174.21MB

MadMen: season 4 – episode 2 720p – Size: 224.18MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 3 480p – Size: 172.61MB

MadMen: season 4 – episode 3 720p – Size: 205.16MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 4 480p – Size: 185.20MB

MadMen: season 4 – episode 4 720p – Size: 185.20MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 5 480p – Size: 173.97MB

MadMen: season 4 – episode 5 720p – Size: 191.46MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 6 480p – Size: 172.27MB

MadMen: season 4 – episode 6 720p – Size: 195.48MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 7 480p – Size: 173.52MB

MadMen: season 4 – episode 7 720p – Size: 182.82MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 8 480p – Size: 173.55MB

MadMen: season 4 – episode 8 720p – Size: 245.17MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 9 480p – Size: 172.84MB

MadMen: season 4 – episode 9 720p – Size: 206.31MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 10 480p – Size: 174.00MB

MadMen: season 4 – episode 10 720p – Size: 191.91MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 11 480p – Size: 173.18MB

MadMen: season 4 – episode 11 720p – Size: 211.71MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 12 480p – Size: 173.42MB

MadMen: season 4 – episode 12 720p – Size: 234.28MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 4 – episode 13 480p – Size: 171.39MB

MadMen: season 4 – episode 13 720p – Size: 245.20MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

فصل پنجم

MadMen: season 5 – episode 1,2 480p – Size: 334.47MB

MadMen: season 5 – episode 1,2 720p – Size: 677.70MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 3 480p – Size: 167.50MB

MadMen: season 5 – episode 3 720p – Size: 339.56MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 4 480p – Size: 160.02MB

MadMen: season 5 – episode 4 720p – Size: 324.99MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 5 480p – Size: 166.60MB

MadMen: season 5 – episode 5 720p – Size: 328.86MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 6 480p – Size: 181.19MB

MadMen: season 5 – episode 6 720p – Size: 327.72MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 7 480p – Size: 175.30MB

MadMen: season 5 – episode 7 720p – Size: 311.71MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 8 480p – Size: 216.78MB

MadMen: season 5 – episode 8 720p – Size: 277.54MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 9 480p – Size: 168.67MB

MadMen: season 5 – episode 9 720p – Size: 296.96MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 10 480p – Size: 177.48MB

MadMen: season 5 – episode 10 720p – Size: 324.29MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 11 480p – Size: 159.45MB

MadMen: season 5 – episode 11 720p – Size: 279.22MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 12 480p – Size: 162.31MB

MadMen: season 5 – episode 12 720p – Size: 290.27MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 5 – episode 13 480p – Size: 166.93MB

MadMen: season 5 – episode 13 720p – Size: 296.80MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

فصل ششم

MadMen: season 6 – episode 1,2 480p – Size: 331.41MB

MadMen: season 6 – episode 1,2 720p – Size: 582.20MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 3 480p – Size: 153.21MB

MadMen: season 6 – episode 3 720p – Size: 255.85MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 4 480p – Size: 169.79MB

MadMen: season 6 – episode 4 720p – Size: 292.70MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 MadMen: season 6 – episode 5 480p – Size: 165.07MB

MadMen: season 6 – episode 5 720p – Size: 231.33MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 6 480p – Size: 165.07MB

MadMen: season 6 – episode 6 720p – Size: 259.98MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 7 480p – Size: 161.87MB

MadMen: season 6 – episode 7 720p – Size: 261.35MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 8 480p – Size: 161.22MB

MadMen: season 6 – episode 8 720p – Size: 269.29MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 9 480p – Size: 157.39MB

MadMen: season 6 – episode 9 720p – Size: 254.90MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 10 480p – Size: 182.72MB

MadMen: season 6 – episode 10 720p – Size: 318.96MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 11 480p – Size: 149.11MB

MadMen: season 6 – episode 11 720p – Size: 239.63MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 12 480p – Size: 160.15MB

MadMen: season 6 – episode 12 720p – Size: 259.03MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 6 – episode 13 480p – Size: 152.12MB

MadMen: season 6 – episode 13 720p – Size: 243.02MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

فصل هفتم

MadMen: season 7 – episode 1 480p – Size: 157.74MB

MadMen: season 7 – episode 1 720p – Size: 380.15MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 MadMen: season 7 – episode 2 480p – Size: 162.48MB

MadMen: season 7 – episode 2 720p – Size: 375.94MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 3 480p – Size: 160.88MB

MadMen: season 7 – episode 3 720p – Size: 379.06MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 4 480p – Size: 185.34MB

MadMen: season 7 – episode 4 720p – Size: 386.76MB

 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 5 480p – Size: 160.66MB

MadMen: season 7 – episode 5 720p – Size: 380.48MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 6 480p – Size: 154.19MB

MadMen: season 7 – episode 6 720p – Size: 380.00MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 7 480p – Size: 162.34MB

MadMen: season 7 – episode 7 720p – Size: 379.94MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 8 480p – Size: 148.17MB

MadMen: season 7 – episode 8 720p – Size: 381.51MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 9 480p – Size: 160.79MB

MadMen: season 7 – episode 9 720p – Size: 382.22MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 10 480p – Size: 160.95MB

MadMen: season 7 – episode 10 720p – Size: 381.39MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 11 480p – Size: 158.87MB

MadMen: season 7 – episode 11 720p – Size: 378.00MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 12 480p – Size: 162.00MB

MadMen: season 7 – episode 12 720p – Size: 378.11MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 13 480p – Size: 177.53MB

MadMen: season 7 – episode 13 720p – Size: 430.59MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MadMen: season 7 – episode 14 480p – Size: 197.23MB

MadMen: season 7 – episode 14 720p – Size: 450.58MB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

زیرنویس فارسی

به این پست امتیاز دهید.
دانلود سریال Mad Men
4.5 از 2 رای